Bokbinderiet

Johnsen

Siden 1930

Vår historie

Bokbinderiet Johnsen er et tradisjonsrikt bokbinderi med røtter tilbake til 1930. Kristoffer Johnsen etablerte Kristoffer Johnsen bokbinderi på sin hjemmeadresse i Skien som en ren håndarbeidsbedrift med lokale trykkerier som kunder. Etter hvert flyttet bokbinderiet inn til byen og som følge av økt oppdragsmengde ble det fra siste halvdel av 50-tallet investert i maskiner og utstyr som økte produktiviteten betraktelig.

I 1970 flyttet bedriften inn i eget industribygg på Kjørbekk rett på utsiden av byen. Parallelt med dette ble kundegrunnlaget utvidet til å omfatte trykkerier og forlag utenfor eget område. Dette la grunnlaget for å utvikle bedriften videre til et industrielt bokbinderi. Utover 80-tallet økte aktiviteten voldsomt og vi flyttet inn i nye lokaler på Rødmyr. Store deler av maskinparken ble også fornyet. Som mange andre i vår bransje, fikk vi på 90-tallet problemer og i 1994 var konkursen et faktum.

«Bokbinderiet Johnsen er eneste gjenværende fullservice bokbinderi.»

Vi reetablerte oss i 1995 som Bokbinderiet Johnsen AS. De 2 første årene som er ferdiggjøringsbedrift som leverte stiftede blader og brosjyrer til lokale trykkerier. Fra 1997 var vi igjen et komplett bokbinderi med trykkeri og forlagskunder spredt over hele landet. På det tidspunktet var det 5 fullservice bokbinderier i Norge. Vi har siden den gang evnet å kontinuerlig fornye bedriften og vi er i dag et av Europas desidert mest moderne bokbinderier

Per Johnsen, Nils Alfred Hem Johnsen og Elin Margrethe Hanssen foran den topp moderne bokgaten fra Müller Martini, som er selve navet i bedriften