Artikler

Johnsen merker økt etterspørsel i bokmarkedet

Bokbinderiet Johnsen AS i Skien er det eneste gjenlevende bokbinderiet i Norge som kan produsere trådheftede bøker, hardcover, flexibind og softcover i industriell skala. Med 30 ansatte og en daglig produksjon på mellom 5000 og 30 000 bøker, er dette også en av Europas mest moderne og effektive bokbinderier.

Historiske fotografier

Et lite tilbakeblikk på hvordan bokbinderiet var for nesten 60 år siden