Historiske fotografier

Et lite tilbakeblikk på hvordan bokbinderiet var for nesten 60 år siden

Johnsen merker økt etterspørsel i bokmarkedet

Bokbinderiet Johnsen AS i Skien er det eneste gjenlevende bokbinderiet i Norge som kan produsere trådheftede bøker, hardcover, flexibind og softcover i industriell skala. Med 30 ansatte og en daglig produksjon på mellom 5000 og 30 000 bøker, er dette også en av Europas mest moderne og effektive bokbinderier.