Johnsen merker økt etterspørsel i bokmarkedet

Bokbinderiet Johnsen AS i Skien er det eneste gjenlevende bokbinderiet i Norge som kan produsere trådheftede bøker, hardcover, flexibind og softcover i industriell skala. Med 30 ansatte og en daglig produksjon på mellom 5000 og 30 000 bøker, er dette også en av Europas mest moderne og effektive bokbinderier.

Familiedrevet

Bokbinderiet har vært i familiens eie og drevet av familien Johnsen siden 1930-tallet. Nils Alfred Johnsen, daglig leder og utdannet bokbinder, er tredje generasjon i familien som driver bedriften som hans farfar, Kristoffer Johnsen, grunnla. Elin Hanssen, Nils’ søster, er ansvarlig for det administrative, mens hans far, Per Johnsen, jobber med markedet. Per er nå 81 år, men fortsatt aktivt involvert i den daglige driften.

Investeringer og kompetanseutvikling

Nils forteller at han har vært vitne til en rivende teknologisk utvikling siden han begynte i bedriften på 1980-tallet. De siste årene har bokbinderiet gjort store investeringer i moderne utstyr og satset mye på intern opplæring av de ansatte.

  • Samlet gjør dette oss til en av de mest moderne og effektive bokbinderiene i hele Europa, sier Per Johnsen.

Sesongsvingninger

Bokbinderiet har en daglig kapasitet på opptil 50 000 enheter, men den største utfordringen for bedriften er svingningene i markedet gjennom året.

  • Høsten er den travleste tiden av året og står for 60% av omsetningen vår. I vårmånedene er det sjeldent at kapasitet blir utnyttet fullt ut. Da skulle vi gjerne hatt mer å gjøre. Målet er å få en større andel av alle de norske bøkene som produseres i utlandet, tilbake til Norge, sier Per. Her bør den norske grafisk bransjen kunne få til noe sammen, tenker han høyt.

Alle typer bøker og opplag

De store investeringene i moderne utstyr har gjort det mulig for bokbinderiet å tilby effektiv produksjon av bøker i opplag fra 5 til 50 000 bøker.

  • Vi har en egen maskin som falser og trådhefter digitalt trykt innmat i en prosess. Vi har også store moderne falsemaskiner for effektiv produksjon av de store opplagene fra 70×100 offsetmaskiner, forteller Nils Alfred Johnsen. Et helt nytt permlager gjør at vi kan produsere de fleste typer hardcoverpermer på en effektiv måte i små og store opplag.

Effektiv distribusjon og korte leveringstider

Per forteller at de har et stort lager av papp, ulike typer overtrekk, kapitelbånd og tråd som gjør at de raskt kan levere det fleste typer bøker, når det haster.

  • Normal produksjonstid i bokbinderiet er 5-7 arbeidsdager, sier Per. – Transport med egen bil til og fra Oslo hver dag, sammen med gode transportavtaler gjør også at avstanden til trykkerier betyr lite tids- og kostnadsmessig, legger Nils Alfred til.

Harde fakta om Bokbinderiet Johnsen AS:

Bokbinderiet Johnsen AS i Skien har 25 årsverk og oppnådde en omsetning på 40 millioner i 2022. I løpet av året produserte de totalt 2,8 millioner enheter. Bokbinderiet produserte opplag fra fem bøker, opp til 64 000 bøker i 2022. Bedriften produserer bøker i et bredt spekter av størrelser – fra det minste formatet på 10×14 cm til det største på 30×36 cm. De kan også produsere bøker med tykkelse helt opp til 60 mm.

Historiske fotografier

Et lite tilbakeblikk på hvordan bokbinderiet var for nesten 60 år siden